Home O co warto zadbać w takich miejscach?

O co warto zadbać w takich miejscach?

Zieleń uliczna to specyficzne miejsca, najczęściej towarzyszące ciągom komunikacji miejskiej, takich jak torowiska, drogi i tym podobne. Tym bardziej warto o te miejsca zadbać. Postawienie wszędzie słupków z łańcuchami, czy całych ogrodzeń mija się z celem, bo tych miejsc jest zwyczajnie zbyt wiele, ale warto zainwestować w pewne strategiczne miejsca, np.: przejścia dla pieszych, które przechodzą przez owe tereny zielone. Tam najlepiej postawić nowoczesne słupy z tablicami informacyjny, kosze na śmieci, czy słupki odgradzające. Niekiedy taka zieleń jest odpowiednio zagospodarowana i tworzy coś w rodzaju mini parku. Wtedy konieczne są odpowiednie ogrodzenia, tablice informacyjne, ławki, kosze na śmieci i słupki odgradzające. Często przydają się również karmniki dla ptaków i koniecznie osłony na drzewa. Miasta coraz częściej inwestują w te elementy małej architektury miejskiej, które zabezpieczają również tereny zieleni ulicznej.