Home Zieleń uliczna, czyli co to właściwie jest.

Zieleń uliczna, czyli co to właściwie jest.

Zieleń uliczna to niezwykle szeroki pojęciowo i znaczeniowo termin, tak, że ciężko dokładnie sprecyzować czym tak właściwie jest. Niby można prosto odpowiedzieć – zieleń, która dotyczy ulic, ale wbrew pozorom nie jest to takie łatwe. Bo za zieleń uliczną uważa się i miejsca oddzielające dwie jezdnie, czyli miejsca, którymi jeżdżą samochody, jak i miejsca obok torowisk, czy nawet tworzące niekiedy mini parki z miejscami do wyprowadzania psów. Stąd tak ciężko zdefiniować samo to pojęcie. Skupmy się jednak na tym najbardziej podstawowym znaczeniu owego wyrażenia. Są to po prostu pasy zieleni wzdłuż dróg, autostrad, torów, czy ciągów komunikacji miejskiej. Tym sposobem łatwo dojść do wniosku, że zieleń ta towarzyszy nam praktycznie na każdym kroku. Nie tylko owe zielenie oddzielają pasy ruchu, ale również zatrzymują kurz z ulicy, dzięki drzewom upiększają krajobraz, a także dobrze wpływają na środowisko.